جهت ارسال شکایات و انتقادات شما عزیزان

میتوانید از طریق شماره تماس ۳۳۳۰۴۵۵۱ - ۰۱۱ داخلی ۱۱۴ ( فروشگاه اینترنتی ) و

همچنین از طریق پست الکترونیکی info@dobaco.ir شکایات و انتقادات خود را برای ما ارسال کنید .

درصورت لزوم می توانید با مراجعه به آدرس : مازندران ساری خیابان فرهنگ فروشگاه هایپرتکنولوژی دنیای بازی به صورت حضوری مراجعه فرمایید .